Bemutatkozás PDF Nyomtatás E-mail

A Domokos Géza Egyesület vállalt célkitűzése elsősorban a névadó szellemi hagyatékának, értékrendszerének és -elveinek ismertetése, fejlesztése, illetve ápolása, a kulturális és humanista értékek megőrzése és ösztönzése, a művelődési sokszínűség, a nemzeti önazonosság megőrzése és ápolása mellett, a nemzetiségek, nemzetek közötti párbeszéd, a különböző kultúrák párbeszédének, egymás gazdagításának, kölcsönhatásának támogatása és bátorítása.
Kiemelt szerepet tulajdonít az Egyesület a tehetséges fiataloknak, felkarolni kívánja ezeket érvényesülésükben a közjó érdekében, hiszen, mint minden korban, ez a korosztály igazságtalanul periférikus helyzetben találja magát életének, karrierjének küszöbén. Ösztönözni kívánja szárnybontogatásában e nemzedéket, de nem óhajtja elkényeztetni gondoskodásával, hiszen a küzdelmes megmérettetésből adódó sikerélményt nem helyettesítheti a tálcán fölkínált érvényesülés.


Előadások, alkotótáborok és műhelygyakorlatok tető alá hozatalában, ösztöndíjak és kutatások biztosítása révén szeretné hozzájárulni a közjó megerősödéséhez, gyarapodásához. Kiemelt helyszínhez jutnak hozzá az előadások, műhelygyakorlatok a kelet-háromszéki Papolc faluban található parasztház – Domokos Géza és felesége, D. Harasztosi Éva egykori vidéki nyaralója - vendégszeretetében. Inspiráló környezet ez, hiszen itt születtek meg az Egyesület névadójának, művelődési és politikai, életrajzi kötetei. A névadótól jegyzett könyvek újrakiadása szintén szerepel a tervekben, ahogyan az életét, személyiségét, korabeli történelmi-kulturális-politikai mozgáslehetőségét kutató szakdolgozatok létrejötte is.

Domokos Gézát nem csupán a következetesség, elvszerűség, szakmai igényesség, társadalmi partnerség-készség, tájékozottság jellemezte, hanem, egyben, a kísérletezőkedv, kulturális rugalmasság és empátia, a nyítottság mindazzal szemben, ami új, szép, nemes és hasznos a közösségnek és egyénnek egyaránt. Ezért az Egyesület orientációját motiválják Domokos Géza emberi kvalitásai, társadalmi érzékenysége, tudásközpontúsága, az építő hajlamú erők harmonizálása és közösséggé – virtuális személye által - történő összehozatala, nem utolsó sorban a hagyományápolás és a bátor kísérletezés.